Wat wij doen

Kunst en Cultuur in de basisschool

Met kunst en cultuur drukken we uit wie we zijn en hoe we tegen de wereld om ons heen aankijken. Zo geven we betekenis aan ons handelen en zin aan ons bestaan. Kunst en cultuur openen nieuwe perspectieven en tillen ons uit boven het alledaagse. Scholing in kunst en cultuur is dan ook geen luxe bijzaak. Het draagt bij tot de ontwikkeling tot creatief, kritisch en sociaal mens in de samenleving.  Onderwijs in kunst en cultuur versterkt de culturele vaardigheden zoals waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren. Hieronder ziet u een uitleg van deze culturele vaardigheden vanuit Cultuur in de Spiegel, een methodiek ontwikkeld aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij verzorgen adviestrajecten voor overheden op het gebied van samenwerking, CMK, cultuureducatiebeleid en samenwerking tussen instellingen. Voor de culturele instellingen en het onderwijs verzorgen wij  cursussen en coaching op het gebied van cultuureducatie.  Zoals cursussen voor kunstvakdocenten en trainingen voor leerkrachten op het gebied van erfgoed, muziek en cultuurbeleid. In de klas verzorgen wij lessenseries filosoferen met kinderen. Wij werken daarbij samen met onder andere het Cultuur Educatief Collectief Nederland, KunstgebouwCultuurcollege, Plein C en Wonder Why.

Hieronder ziet u welke scholing nu wordt aangeboden. Maatwerk is mogelijk. Op verzoek kunt u als instelling een training laten ontwikkelen. Neem contact op wanneer u belangstelling heeft voor een oriënterend gesprek.  Een mail sturen kan natuurlijk ook: info@jokeleenders.nl

Aanvraag gesprek

 

Top