Muziek op school, training en advies

Muziek op school, training en advies

Muziek in de klas, wat is er heerlijker? Concentratie, plezier, structuur, samenspel...allemaal effecten van goed muziekonderwijs. Dat gun je toch ieder kind? Vaak kunt u als team of individuele leerkracht wel een steuntje in de rug gebruiken. Wij helpen u om zelf uw muziekonderwijs vorm te geven. Met nascholing voor instrumentale docenten, training en coaching voor schoolteams en de introductie van een methode muziek in de klas. Dit doen wij vanuit een jarenlange ervaring met muziekonderwijs en in het muziekvakonderwijs. 

Instapmodule Muziek op de basisschool

Cursus van vier bijeenkomsten van 2,5 uur

Deze cursus is bedoeld voor instrumentalisten die graag willen leren werken met groepen kinderen op de basisschool en die hun weg hier nog in moeten leren vinden. De cursus wordt bij voldoende belangstelling aangeboden in samenwerking met Plein C. Kijkt u voor meer informatie via bij Plein C 

Belangstelling? Bij voldoende deelname wordt de cursus voor u georganiseerd. Neem contact via onderstaande button of stuur een mail naar info@jokeleenders.nl.

 Aanvraag Instapmodule muziek

Een methode muziek kiezen en invoeren met het team

Cursus van drie teambijeenkomsten van 2 uur

Er zijn heel wat muziekmethodes verschenen de laatste tijd. Voor een overzicht zie de website van het LKCA. Wanneer u overweegt een nieuwe methode aan te schaffen kunt u in twee  tot drie bijeenkomsten een keuze maken met het team. 

1. Keuze methode – één bijeenkomst met een afvaardiging van het team
Aan de hand van een vragenlijst wordt geïnventariseerd wat er aan muziekonderwijs gedaan wordt. De beschikbare en geschikte muziekmethodes voor groep 1-8 worden gepresenteerd. U maakt de keuze welke methode  aan het team voorgelegd wordt. U schaft voor de school een proefabonnement aan of een zichtexemplaar. De afvaardiging van het team functioneert als aanspreekpunt gedurende het traject.

2. Introductie van de methode voor het hele team 
In deze teambijeenkomst wordt de kennis over muziek opgehaald, het waarom van muziekonderwijs nog eens belicht en de gekozen methode geïntroduceerd. Iedereen wordt over de drempel geholpen om een start in de klas te kunnen maken. Na deze bijeenkomst geven alle leden van het team een aantal afgesproken lessen uit de methode. 

3. Definitieve keuze met het hele team 
Tijdens deze bijeenkomst evalueert het team de ervaringen tot nu toe en maakt het team een definitieve keuze. Er worden afspraken gemaakt over het toekomstige gebruik van de methode: de frequentie van de lessen, de keuze van de lessen, de omgang met en het beheer van de instrumenten en het gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Ook wordt bekeken of aanvullende teamscholing of coaching in de klas nodig is. Mocht men nog niet tevreden zijn, dan wordt een andere methode geïntroduceerd volgens dezelfde cyclus.

Deze cursus wordt aangeboden in samenwerking met Kunstgebouw.  Belangstelling? Neem contact op voor kennismaking en een vrijblijvende offerte.

Aanvraag methode muziek

Maatwerk 

Wilt u zich eerst oriënteren of heeft u een gerichte ondersteuningsvraag voor uw team? In een advies gesprek zet u samen met Joke Leenders uw koers uit. 

Aanvraag gesprek

 

 

 

Muziek op school, training en advies
Top