Interne Cultuur Coördinator

Interne Cultuurcoördinator

Cursus van acht dagdelen

De cursus Interne Cultuurcoördinator biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op uw school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden. Uitgangspunt is daarbij de vraag van uw school. Als cultuurcoördinator bent u de spin in het web voor cultuur op school. U schrijft een cultuurbeleidsplan en voert dat met collega's uit. U enthousiasmeert het schoolteam voor cultuureducatie en u bent de contactpersoon voor het culturele netwerk rondom de school. Certificering

Een groot deel van de nieuwe cultuurcoördinatoren ontvangt het certificaat als onderdeel van een minor cultuureducatie op de pabo. Daarnaast wordt de ICC-cursus als nascholing aangeboden op verschillende plekken in het land. Sinds oktober 2015 is de cursus ICC een erkende opleiding. Het succesvol afronden levert de leerkracht 50 registeruren op. Deelnemers ontvangen een certificaat dat toegang geeft tot de post-HBO opleiding Cultuurbegeleider. 

Lerarenregister

Registerleraar.nl is het vrijwillige beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Door u te registreren als leraar laat u zien dat u bevoegd en bekwaam bent  én dat u hieraan blijft werken. De ICC-cursus is gevalideerd door het lerarenregister, u kunt de cursus opvoeren als professionaliseringsactiviteit voor 50 registeruren (RU). 

Praktisch

  • Als culturele instelling of overkoepelend schoolbestuur kunt u mij inzetten voor het verzorgen van de cursus.

Meer informatie

Aanvraag ICC cursus

Interne Cultuur Coördinator
Top