Kinderdialoog

De Kinderdialoog is een methodiek om diepere verbinding te maken en verschillende perspectieven zichtbaar te maken. In een kinderdialoog ga je op gelijkwaardige basis in gesprek. Een kinderdialoog is een gesprek rond een positief thema zoals bijvoorbeeld (eerlijk) spelen, vriendschap of respect. Het gesprek kent een vaste opbouw; je begint met het delen van ervaringen. Vervolgens  zoek je naar wat daar belangrijk in is waarna je samen gaat dromen over hoe je het zou willen. En tenslotte bespreek je wat je morgen anders gaat doen. Samen deel je ervaringen en dromen. Iedereen doet mee en iedere ervaring telt. Door aandachtig luisteren, delen van persoonlijke ervaringen en spreken vanuit je hart verbind je je met jezelf, anderen, het thema en de omgeving.

Werkwijze

Een dialoog wordt gevoerd in dialoogtafels van maximaal 12 kinderen/personen. De samenstelling van de groep en het thema worden in overleg met u bepaald. Joke Leenders is gespreksleider. Wanneer er meerdere tafels zijn kan zij u/het team ook vooraf  trainen in het begeleiden van de kinderdialoog. 

 

 Aanvraag Dialoog

 

 

Top